Akadeemia 1993/12

The picture is illustrative!

1.25€

Akadeemia 1993/12

Tallinn : Perioodika, 1993
Softback, in good condition

Ajakirjad, ajalehed, kalendrid

Series "Akadeemia"

21 cm. ; Eesti Kirjanike Liidu kuukiri Tartus ; peatoimetaja: Ain Kaalep ; artiklite kokkuvõtted ja sisukord inglise keeles ; ilmub aprillist 1989. - Lisa: Artiklite register (nr. 12 juures).

Eesti majanduse arengustsenaariumid
Alari Purju .................................. 2499
Jaan Tõnisson: Pilguheite aastakümnete tagant
Kaljo Villako .............................. 2517
Gustav Suits ja Euroopa sümbolism
Ants Oras ................................. 2528
Tõlkinud Ene-Reet Soovik....................
Marionetiteatrist
Heinrich von Kleist ..................... 2551
Tõlkinud Marju Lepajõe........................
Kleistiga Eestis
Claus Sommerhage ................... 2558
Tõlkinud Mari Tarvas...........................
Jumal ja marionett
Jean-François Lyotard ............... 2578
Tõlkinud Anu ja Ülo Treikelder............
Mis on praktiline eetika?
Timo Airaksinen ....................... 2591
Tõlkinud Katrin Raid...........................
Toone tare: Tähelepanekuid setu surnuitkude vahelistest ja geograafilistest seostest
Kristi Salve .............................. 2605
Kaks itku
Kristi Salve .............................. 2622
Antiigi maailmapildist suurte avastusretkedeni. I
Raimo Lehti ............................. 2625
Tõlkinud Kajar Pruul..........................
Poliitgeograafia arengulugu
Ott Kurs .................................. 2640
Arvustus: Kamtšatka vallutamise loost. Jaanus Paal. Kamtšatka lugu: Näide Vene vallutuspoliitika ja kolonialismi ajaloost. Tartu: Tartumaa Muuseumi Toimetised, nr 2, 1993.
Erki Tammiksaar .................... 2667
Editorial note. Summaries ............................................... 2675
Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. V
Max Weber ............................ 2687
Tõlkinud Jaan Isotamm.................