Füüsika keskkoolile. 1. osa, Mehhaanika, soojus ja molekulaarfüüsika
5.00€

Füüsika keskkoolile. 1. osa, Mehhaanika, soojus ja molekulaarfüüsika

Tallinn : Valgus, 1967
Kõvas köites, rahuldavas korras

Füüsika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

383 lk. : ill. ; 22 cm ; 10. tr.

Sisu:
MEHHAANIKA
Ühtlane sirgjooneline liikumine
Ühtlaselt muutuv sirgjooneline liikumine
Inerts. Jõud. Jõudude liitmine ja lahutamine
Jõud, mass ja kiirendus
Kehade vastastikune mõju
Mehhaaniline energia
Kehade kõverjooneline liikumine. Pöörlev liikumine
Võnkumised ja lained
Hääl
Vedeliku ja gaasi liikumine

MOLEKULAARFÜÜSIKA JA SOOJUS
Aine ehituse molekulaar-kineetilise teooria alused
Soojusja töö
Tahkete ja vedelate kehade soojuspaisumine
Gaaside omadused
Vedelike omadusi
Tahkete kehade omadused
Aine agregaatoleku muutumine
Soojusjõumasinad
Ultraheli ja selle kasutamine