Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat
8.00€

Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat

Tartu : Eesti Füüsika Selts, 2012
Pehmes köites, heas korras

Füüsika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

Võtmesõnad: aastaraamatud

21 cm

Eesti Füüsika Seltsil on oma peaaegu veerandsaja aastase olemasolu
vältel välja kujunenud mõned harjumuspärased tegevusliinid: korraldatakse
füüsikapäevi ja -koole, premeeritakse parimate teadustulemuste
ning väljapaistvate üliõpilas- ja õpilastööde autoreid, jagatakse aukirju ja
tänutähti mitmesuguste tegevuste eest füüsika edendamiseks, kirjastatakse
aastaraamatut, mida seni on ilmunud 22 väljaannet.
Kuid tempora mutantur, nos et mutamur in illis – ajad muutuvad ja
meie muutume koos nendega. Möödunud 2012. aastal tõusis päevakorda
mõnede tegevusvaldkondade ajakohastamise küsimus.
Kuna igal aastal antakse välja riiklik teaduspreemia täppisteaduste
valdkonnas, pole mõistlik seda dubleerida EFS aastapreemia väljaandmisega
olemasoleva statuudi järgi. Tuleks rohkem esile tõsta füüsika ja
üldisemalt täppisteadusliku maailmapildi väärtustamist avalikkuses.
EFS aastaraamatuid on seni levitatud reeglina paberkandjal. Kuid digiajastul
on paberraamatud omandanud teistsuguse tähenduse – neid
ostatakse kas riiuli ehteks või siis harjumuspärase lugemiselamuse saamiseks.
Info otsimiseks pöördutakse eelistatult internetis olevate andmekogude
poole. EFS aastaraamat kui Eesti füüsikakogukonna kroonika
on rohkem andmekogu kui juturaamat. Kuigi ka praegu on portaalis
fyysika.ee näha viimase kümne aastaraamatu aluseks olevad pdf-failid,
on otsustatud, et käesolev aastaraamat on viimane, mida levitatakse
endisel viisil. Edaspidi hakkab ilmuma EFS e-aastaraamat, mille peatoimetajaks
on nõus hakkama Kaido Reivelt.
Eesti Füüsika Seltsi XXIII aastaraamat kirjeldab mitmeid sündmusi
Eesti 2012. a füüsikaelus ning tutvustab meie füüsikute uusimaid teadustulemusi.
Aastaraamatu lõpetab 2012. aasta füüsikakroonika, millega
täitub järjepideva kroonikakirjutamise neljas aastakümme 1973-2012.
Meenutame, et füüsikakroonikate koostamise algatas Harry Õiglane
(1927-1999), tol ajal ENSV TA F(A)I asedirektor.
P