Muusika algõpetus : 249 noodinäitega tekstis : konservatoriumite muusika algõpetuse klasside õppekavadele vastavalt kokku seatud

The picture is illustrative!

Muusika algõpetus : 249 noodinäitega tekstis : konservatoriumite muusika algõpetuse klasside õppekavadele vastavalt kokku seatud

Tallinnas : Rahvaülikool, 1919
Pehmes köites, rahuldavas korras.

Enne 1946 aastat | Muusika, noodid | Õpperaamatud

107 lk., 1 murtud l. ill. ; 24 cm. ; illustreerinud Guido Mamberg.
Tiitellehel sissekirjutis.

Valik sisukorrast.
* Sissejuhatus.
* Muusikast üleüldse.
* Helide nimetused.
* Helide kirjapanemine nootide abil.
* Helide vältuse kirjapanemine.
* Helide tugevuse kirjapanemine.
* Helide kõrguse kirjapanemine.
* Põhiastmete kromaatiline muutmine.
* Takt, taktimõet ja rütmus.
* Nootide krupeerimine.
* Sünkopid.
* Intervallid.
* Heliredelid.
* Kaunistused.
* Lühendid nootide kirjutamises ja mõned tarvitatavad lisamärgid.