Joonestamine üldhariduskoolidele
6.00€

Joonestamine üldhariduskoolidele

Tallinn : Valgus, 1979
Kõvas köites, heas korras

Joonestamine | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine | Tehniline kirjandus

192 lk. : ill. ; 20 cm

5., ümbertöötatud trükk.

Sisukord:
Üldosa
Projekteerimisviisid ja projektsioonide liigid
Mituvaated
Aksonomeetrilised kujutised
Lõiked ja läbilõiked
Detaili eskiis ja joonis
Leppelisused, lihtsustused ja leppemärgid joonistel
Detailide liited
Koostejoonis masinaehituses
Ehitusjoonised
Skeemid