Eeskiri okaspuuliikide kultuuride rajamiseks metsavöötme juurimata raiesmikel

Eeskiri okaspuuliikide kultuuride rajamiseks metsavöötme juurimata raiesmikel

1952
Brošüür, rahuldavas korras

Metsandus | Metsandus, jahindus

23 lk. ; NSVL Metsamajanduse Ministeerium / Metsamajanduse Teadusliku Uurimise Keskinstituut