Eesti Vabadussõda 1918-1920. 1 osa
65.00€

Eesti Vabadussõda 1918-1920. 1 osa

Tallinn : Mats, 1996
Kõvas köites, heas korras

Ajalugu | Atlased, kartograafia... | Eesti kodulugu | II MS, vabadussõda, militaar...

Lisa: Eesti Vabadussõja sõjatandri kaart

591 lk. : ill., portr. ; 24 cm. 3. tr. [koostanud A. Traksmaa ...jt. ; toimetanud Heido Ots, Sirje Laidre ; järelsõna: Hannes Walter] Sisaldab registreid

Sisukord:
Eessõna
Selgituseks
Eelsündmusi
Eesti iseseisvuse uuestisünd
Eesti rahvuslikkude kaitsejõudude organiseerimine
Saksa okupatsioon Ida-Euroopas, eriti Eestis
Seisukord Vabadussõja alguseks
Vene kodusõda
Nõukogude-Vene sõjalisi kavatsusi pärast Maailmasõda
Eesti välispoliitiline olukord
Sisepoliitiline olukord
Eesti majanduslik seisukord
Eesti kaitsejõudude loomine ja riigikaitse organiseerimine
Kokkuvõtlik hinnang seisukorrast Vabadussõja alguseks
Punaväe sissetung Eestisse
Sõjategevus Viru rindel
Sõjategevus lõunarindel
Riigikaitse korraldamine sisemaal taandumise ajal
Meie vägede vastupealetung kodumaa vabastamiseks
Murdelahingud
Üldine vastupealetung
Vastupealetungi mõju sõjaliselt ning sise- ja välispoliitiliselt
Nõukogude-Vene punaväe pealetung Eesti taasvallutamiseks
Nõukogude-Vene sõjaline seisukord veebruaris 1919
Sõjategevus Viru rindel
Sõjategevus lõunarindel
Lisad
Dokumente
Leppemärke ja lühendeid
Piltide, skeemide ja tekstis esitatud dokumentide nimestik