V. I. Lenini ideepärand ja kaasaeg = Идейное наследие В. И. Ленина и современность
5.00€

V. I. Lenini ideepärand ja kaasaeg = Идейное наследие В. И. Ленина и современность

[Tartu : Tartu Riiklik Ülikool], 1980
Pehmes köites, heas korras

Filosoofia... | Poliitika, parteid

88 lk. ; 20 cm

Käesolevas kogumikus on avaldatud TRÜ NLKP ajaloo kateedri, filosoofia kateedri, poliitilise ökonoomia kateedri ja teadusliku kommunismi kateedri õppejõudude, teadurite ja aspirantide ettekannete teesid kateedritevaheliseks teaduslikuks konverentsiks V.I.Lenini 110. sünniaastapäeva tähistamiseks.