Loengud Euroopa Ühenduse keskkonnaõigusest
6.55€

Loengud Euroopa Ühenduse keskkonnaõigusest

Tartu : Iuridicum, 2001
Spiraalköide, heas korras

Poliitika, parteid | Õigusteadus, kriminalistika, politsei

153 lk. ; 23 cm. Sisaldab bibliograafiat

Sisu:
Euroopa Ühenduse (EÜ) keskkonnaõiguse kujunemine
EÜ ühenduseväline keskkonnapoliitika
EÜ keskkonnaõiguse eesmärgid ja printsiibid
EÜ ja liikmesriigi keskkonnaõiguse vahekord
EÜ keskkonnaõiguse elluviimine
EÜ keskkonnaõiguse otsemõju ja jõustamine
Kaupade vaba liikumine ja keskkonnakaitse
Keskkonnaõiguse ja konkurentsiõiguse vahekord
EÜ keskkonnaõiguse ellurakendamiseks kasutatavad õiguslikud vahendid
Keskkonnakaitse valdkonnad