Vektor- ja tensorruumid

Vektor- ja tensorruumid

Tallinn : Valgus, 1989
Kõvas köites, heas korras

Matemaatika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

366 lk. : ill. ; 20 cm

Käesolevas töös on esitatud vektorite ja tsensorite aksiomaatiline teooria. Aksiomaatika telgmõisteks on kujutamise ja sellele toetuva operatsiooni mõiste. Kujutamist on käsitletud hulgateoreetilisel alusel.
Erilist tähelepanu on pööratud polüvektorite teooriale. Polüvektorite praktilist käsitlemist hõlbustab nende esitamine determinantidena, mille elemendid on kõik või osaliselt vektorid.