Elementide keemia : ülikooliõpik anorgaanilisest keemiast
40.00€

Elementide keemia : ülikooliõpik anorgaanilisest keemiast

Tallinn : Ilo, 2003
Pehmes köites, heas korras

Keemia | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

605, [2] lk. : ill. ; 24 cm

Bibliograafia joonealustes märkustes. - Sisaldab registrit

Õpik anorgaanilisest keemiast ülikoolidele käsitleb elemente ja ühendeid vastavuses nende teoreetilise või praktilise olulisusega. Esitatud on uusimad, paljude eri allikate alusel kriitiliselt võrreldud andmed. Õpikus, mis on mõeldud anorgaanilise keemia elementide osa põhjalikuks õpikuks, on kasutatud kaasaegset eestikeelset keemianomenklatuuri. Suhteliselt rohkem on protsesside olemuse selgitamisel kasutatud reaktsioonivõrrandeid.
Autorid peavad oluliseks temaatika võimalikult mitmekülgset käsitlust, et anda igast keemilisest elemendist terviklik üldpilt. Kõrvuti elementide ja ühendite keemiliste omadustega on esitatud rohkesti ajaloolis-kultuurilist teavet, iseloomustatud tehnilisi rakendusi, biofunktsioone ja osatähtsust eluslooduses. Tutvustamaks praktilise kasutamise ulatust, on ära toodud lihtainete (ja tähtsamate ühendite) orienteeruvad kogutoodangud. Samuti on iseloomustatud elementide sisaldust maakoores ning toormest eraldamise spetsiifikat.