25.00€

Analüütilise geomeetria algkursus

Tartu : J. Sarv, 1924
Pehmes köites, rahuldavas korras

Enne 1946 aastat | Matemaatika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

178, [2] lk. ; 22 cm

Geomeetria on ruumiõpetus. Ta käsitleb ruumiliste kujude omadusi, mõõdab neid ja vaatleb nende kujude vastastikust asendit. Selle töö juures tarvitatakse kahte meetodit: graafilist, s.o. puhtgeomeetrilist, ja analüütilist. Esimene põhineb ehitamisel, konstruktsioonil, teine aga arvutamisel.
Analüütilise meetodi tarvitamist geomeetrias võimaldab geomeetriliste ja analüütiliste kujude vastavus: koordinaat-telgede abil võib leida geomeetrilisele kujule vastava analüütilise kuju – arvu, võrrandi, ja vastupidi.