Ülevaade Eesti Vabadussõjast 1918-1920

Tallinn : Kaitseliit, 1933
Poolnahkköide, heas korras

Ajalugu | Enne 1946 aastat | II MS, vabadussõda, militaar...

VIII, 488 lk. ; 24 cm + 1 lisa (19 l. skeem.)

Bibliograafia lk. 484-488

Lisa: Ülevaade Eesti Vabadussõjast 1918-1920 : skeemid

Skeemid:

1. Sõjaline olukord Nõukogude Venes 1918. a. novembris ; 2. Eesti saarestik ; 3. Sõjategevusteater, vaenlase pealetungisuunad ja meie väerinne 5. jaan[uaril] 1919. a. ; 4. Narva lahing 28. novembril 1918. a. ja Eesti vägede taandumine Narvast ; 5. Punaväe sissetungimine Põhja-Eestisse ; 6. Punaväe sissetungimine Lõuna-Eestisse 1918. a. detsembris ja 1919. a. jaan[uari] alul ; 7. Kärstna lahing 3. jaanuaril 1919. a. ; 8. Kärstna lahing 4. jaanuaril 1919. a. ; 9. Kärstna lahing 6. jaanuaril 1919. a. ; 10. Punaväe väljatõrjumine Põhja-Eestist 1919. a. jaanuaris. ; ; 11. Punaväe väljatõrjumine Lõuna-Eestist ja piirikaitse lahingud kuni 1919. a. maini ; 12. Ingeri ja Loode-Venemaa ; 13. Marienburgi-Jakobstadti operatsioon ja olukord Lõunarindel 5. juunil ; 14. Landeswehri sõda. Juuni ja juuli 1919. a. ; 15. Pihkva ja Põtalovo-Ostrovi operatsioon 1919. a. X. ja XI. ; 16. Narva kaitseoperatsiooni esimene periood 16. XI. - 6. XII. ; 17. Meie positsioonid ja vaenlase tähtsamad pealetungi suunad Narva kaitseoperatsioonis ; 18. Narva kaitseoperatsiooni teine periood 7. XII. - 20. XII. ; 19. Narva kaitseoperatsiooni neljas periood 28. XII. 1919 a. - 3. I. 1920 a