Jõgeva rajoonis : Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud kodu-uurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965.a. : ettekannete lühikokkuvõtted
9.35€

Jõgeva rajoonis : Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud kodu-uurijate seminar-kokkutulek 23.-27. juunini 1965.a. : ettekannete lühikokkuvõtted

Tallinn : [Eesti NSV Teaduste Akadeemia], 1965
Pehmes köites, ümbrispaberiga, heas korras.

Ajalugu | Eesti | Eesti kodulugu

Võtmesõnad: jõgevamaa, kodu-uurijate seminar-kokkutulek, kodu-uurimine, kokkutulekud, kokkuvõtted, seminarid

131 lk., 2l. ill. : ill., kaart. ; 20 cm + kaart (2 l.)

Sisu:

Eilsest tänasesse
Jõgeva rajooni varaseimast asustusest
Jõgeva rajooni muististest
Vadjalased Vaiamaal
Põhjasõja sündmusi Jõgeva ja Põltsamaa ümbruskonnas
Suure Isamaasõja sündmusi Jõgeva rajoonis
Tootmise territoriaalsest killustatusest Jõgeva rajoonis
Jõgeva rajooni taimkattest
Vooremaa maastikuline lühiiseloomustus
Vooremaa järvedest
Vooremaa asulastik
Mõnda Vooremaa rahvaluulest, eriti muistenditest
Jõgeva ajaloost
Jõgeva Sordiaretusjaam
Siimusti
Laiuse
Tooma kaitsebaas
Kärde rahu
Vaimastvere põrandaalune trükikoda
Palamuse
Jõgeva Metsamajanduse Tehnikum
Kultuuritegelaste elu- ja tegevuspaikadel Tormas
"Suure Oktoobri" kolhoos
Põltsamaa ajaloost
ETKVL-i Põltsamaa Põllumajanduskombinaat
Koduloolisi andmeid Pedja jõe ümbrusest
Puurmani
Kodu-uurimise algusest Eestis. A. W. Hupeli tegevus Põltsamaal
Matkamisest ja selle seoseist kodu-uurimisega
Matkasoovitusi
Jõgeva rajooni skeem
Seminar-kokkutuleku kava