Matemaatika 10. klassile
16.00€

Matemaatika 10. klassile

Tallinn : Koolibri, 2000
Kõvas köites, heas korras

Matemaatika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

366, [1] lk. : ill. ; 22 cm

Õpik sisaldab teooriat ja ülesandeid järgmiste gümnaasiumi matemaatika kursuste kohta.
Reaalarvud, võrrandid ja võrratused.
Trigonomeetria.
Vektor tasandil. Joone võrrand.

Põhikooli traditsiooni jätkavalt on õpikus eristatud A ja B raskusastme ülesanded. Iga kursuse lõpus on valik ülesandeid ja küsimusi enesekontrolliks. Viimaste lahendamine võimaldab jõuda selgusele selles, kas põhiline materjalist on omandatud. Õpiku lõpus on esitatud kogu materjali kordavad ülesanded. Osa õpiku teemasid on varustatud tärnikesega. Need teemad ei kuulu riikliku õppekavaga fikseeritud kõigile õpilastele kohustusliku materjali hulka ja on mõeldud õpetamiseks lisakursustena.

Uues kordustrükis on parandatud trükivead, matemaatilised ebatäpsused ning valed vastused õpiku vastuste osas. Mõnes kohas on muudetud teksti parema arusaadavuse huvides. Õpiku liigendus, peatükkide ja alajaotuste numbrid, jooniste ja ülesannete numbrid ei ole muutunud.

Uue trüki kasutamine koos eelmise trükiga on veidi raskendatud, kuid võimalik.

3. trükk