Keemia ülesandeid X klassile
5.00€

Keemia ülesandeid X klassile

Tallinn : Koolibri, 1996
Pehmes köites, heas korras

Keemia | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

53, [3] lk. : ill. ; 21 cm.

Sisu:

Juhiseid arvutusülesannete lahedamiseks
A. Ühikud
B. Arvutusi ainete koostise kohta
C. Protsendi mõiste kasutamisest keemiaülesannetes
D. Ülesandeid reaktsioonivõrrandite alusel

1.Aine ehitus ja perioodilisussüsteem
2.Metallid
A. Metallide üldisi omadusi
B. Leelismetallid
C. Leelismuldmetallid
D. Alumiinium, raud jt. metallid

3. Ainete põhiklassid ja elektrolüütiline dissotsiatsioon
4. Mittemetallid
A. Hapnik ja väävel
B. Lämmastik ja fosfor
C. Süsinik ja räni