"Linda" : Eesti kaubalaewa seltsi ajalugu 1879-1895

"Linda" : Eesti kaubalaewa seltsi ajalugu 1879-1895

Tallinn : [s.n.], 1914
Raamatukoguköide, rahuldavas korras

Enne 1946 aastat | Kalastus, laevandus | Merendus | Poliitika, parteid

Fotol raamatu tiitelleht!

80 lk. : ill. kaas ; 22 cm

"Linda" : Eesti kaubalaewa seltsi ajalugu 1879-1895 : Üks ajaloolik lugu Eesti rahwa elust, ja näitus, kuidas parteilik wihawaen kõigeparemad ettewõtted hukkaajada ja rahwa kahjuks mahakiskuda wõib / Seltsi protokollide ja tegewuse raamatute järele kokkuseadnud Tallinnas, Nowembri kuus 1895 M. J. Krupp