Inglise-eesti [vestmik] = English-Estonian conversation guide

Inglise-eesti [vestmik] = English-Estonian conversation guide

Tallinn : Ilo, 2001
Spiraalköide, heas korras

Sõnaraamatud, keeleõpikud, teatmeteosed | Vestmikud

Võtmesõnad: eesti keel, inglise keel

Sari "Ilo sõnastik"

189 lk. ; 14 cm; [koostanud Mart Aru ja Maila Saar] ; 2., täiend. ja parand. tr.

Vestmik sisaldab ligi 150 vajalikumat ja lihtsamat vestlusteemat, mida vajate igapäevaelus: reisil, tutvumisel, hotellis, pangas jne.

Kerge kaasas kanda ja kasutada!