Algebra. I

Algebra. I

Tartu : Eesti Matemaatika Selts 2005
Pehmes köites, heas korras

Matemaatika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

311 lk. : portr. ; 21 cm

Käesolev kaheosalise kõrgkooli algebraõpiku esimene osa katab ülikooli algebra põhikursuse ning koosneb 11 peatükist. Esimesse peatükki on koondatud see hulkade kohta käiv materjal, mis on lugejale tarvilik edasise mõistmiseks. Kui palju lugeja enne põhiosa juurde asumist esimest peatükki uurima peab, oleneb sellest, milline on tema hulkadealane ettevalmistus.