Algebra : [õppevahend matemaatikateaduskonna erialadele]. II osa
5.00€

Algebra : [õppevahend matemaatikateaduskonna erialadele]. II osa

Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1983
Pehmes köites, heas korras

Matemaatika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

80 lk. : ill. ; 20 cm

Algebra loengukonspekti teine osa sisaldab lineaarvõrrandite süsteemide teooria, põhiteadmised rühma-
de ja ringide kohta ( siin leiavad käsitlemist ka kompleks-
arvud ja kvaternioonid ) ning polünoomide teooria lihtsai-
mad tulemused.