Orgaanilise sünteesi praktikumi laboratooriumitehnika
6.55€

Orgaanilise sünteesi praktikumi laboratooriumitehnika

Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1983
Pehmes köites, rahuldavas korras, tiitellehel sissekirjutus

Keemia | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

67 lk. : ill. ; 20 cm ; Tartu Riiklik Ülikool, orgaanilise keemia kateeder ; [koostanud H. Timotheus, A. Tuulmets]

Juhend Tartu Riikliku Ülikooli mittekeemia erialade üliõpilastele.