Elektrodünaamika ja spetsiaalse relatiivsusteooria ülesannete kogu

Elektrodünaamika ja spetsiaalse relatiivsusteooria ülesannete kogu

Tartu : [Tartu Riiklik Ülikool], 1961
Heas korras, tiitellehel sissekirjutus

Füüsika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

79 lk. : ill ; 20 cm

Sisaldab bibliograafiat