Sokratese apoloogia ; Phaidon ; Kriton ; Pidusöök ; Charmides ; Phaidros ; Euthyphron
25.00€

Sokratese apoloogia ; Phaidon ; Kriton ; Pidusöök ; Charmides ; Phaidros ; Euthyphron

Tartu : Ilmamaa 2003
Pehmes köites, rahuldavas korras

Filosoofia...

Sari "Avatud eesti raamat"

Teosed / Platon ;1

472 lk. ; 22 cm ; koostanud Marju Lepajõe ; tõlkinud ja kommenteerinud Astrid Kurismaa, Marju Lepajõe, Sven-Erik Soosaar, Jaan Unt
Bibliograafia lk. 440-445. - Sisaldab registrit

Raamat sisaldab ka: Platon Eestis / Marju Lepajõe

Platoni «Teoste» I köitesse on koondatud kõik seni eesti keeles ilmunud Platoni tervikteosed ja uusi tõlkeid (Phaidon, Phaidros). Raamat annab pildi Platoni eesti keelde tõlkimise ajaloost ja hetkeseisust. Sokratese apoloogia on Platoni kirjanduslik versioon Sokratese kaitsekõnest ateenlaste kohtu ees 399. a. e.Kr. Kriton kajastab Sokratese surma-eelset vestlust sõber Kritoniga, kes püüab teda veenda vanglast põgenema. Pidusöögi vestlusteema on armastus -- dialoogil on olnud tohutu mõju õhtumaisele erose mõistele. Charmidese keskmes on vooruse olemus, Euthyphroni keskmes jumalakartlikkus ja -vallatus.
Esmakordselt eesti keeles ilmuv Phaidon, kreeka proosa meistriteoseid, kirjeldab samuti Sokratese viimast päeva enne surma ning on põhiallikaid Platoni hinge- ja ideedeõpetuse tundmaõppimisel. Phaidroses avaneb «metafüüsika algne situatsioon» (T. Luik).