Tiiu Erelt, Eesti Keele Instituut
Цена 25.00
Eesti NSV Teaduste Akadeemia, Keele ja Kirjanduse Instituut
Цена 10.00
A. Aspel
Цена 5.00
Märt Hennoste
Цена 10.00
Tiina Säälik, Toomas Muru, Jaana Koppel
Цена 8.00
Helgi Pukk
Цена 5.00