NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Üleliiduline Kehakultuuri- ja Spordikomitee
Цена 8.00
Rein Pajur
Цена 29.55
Vello Kade, Ville Sonn
Цена 30.00
Rein Pajur
Цена 35.00