NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Üleliiduline Kehakultuuri- ja Spordikomitee
8.00
Rein Pajur
29.55
Vello Kade, Ville Sonn
30.00
Rein Pajur
35.00