V. Antonov, B. Antropov, M. Bragin, I. Ehrenburg, V. Grossmann, K. Simonov, J. Stalin, N. Tihhonov.
Цена 45.00
A. Krivitski, P. Krainov
Цена 25.00
M. Laosson, E. Päll, J. Saat
Цена 25.00
Цена 25.00
Leonid Vassiljevitš
Цена 9.55
Eesti NSV Ühing "Teadus", ELKNÜ Tartu Linnakomitee Metoodikanõukogu
Цена 5.00
Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal
Цена 15.00