August Voldemar Kõrv, Johannes Aavik
Цена 20.00
Georg Henrik von Wright
Цена 22.00
Eesti Ajakirjanikkude Ühing
Цена 25.00
Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker
Цена 26.00
Märt Hennoste
Цена 9.55
A. Kondratov
Цена 4.55
Nikolai Leontjevitš Brodski, Ivan Nikolaevitš Kubikov
Цена 6.00
Sajavaara Kari, Takala Sauli
Цена 35.00
Kärt Hellerma
Цена 9.00