Eesti NSV Haridusministeerium
Цена 4.00
Peeter Müürsepp
Цена 5.00
Aleksandr Barsukov
Цена 8.00
Sergei Jossifovitš Novosjolov
Цена 12.00
Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse ministeerium
Цена 12.00
G. Vuks
Цена 12.00
A. Laretei, J. Reimand ; koostaja Jaan Reimand ; Tartu Riiklik Ülikool, matemaatika õpetamise metoodika kateeder
Цена 5.00