Eesti NSV Haridusministeerium
Цена 4.00
Peeter Müürsepp
Цена 5.00
Aleksandr Barsukov
Цена 8.00
Sergei Jossifovitš Novosjolov
Цена 12.00
Mihkel Zilmer, Ello Karelson, Tiiu Vihalemm
Цена 35.00
Цена 3.50
Цена 25.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
Цена 5.00