Harri Jänes
2.15
Jüri Saarma
2.15
Anatoli Petrovitš Mjasnikov
2.15
Ingeborg Veldre
2.15
Paavo Kõrge ; Tartu Riiklik Ülikool, spordifüsioloogia kateeder
10.00
T. Norkina
5.00
Villu Parvet
6.00
Karl Kaur
20.00