Vladimir Fainberg, Irina Veerma ; Tartu Riikliku Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia kateeder
6.00
Kadri Gross, V. Kask, H. Jalviste
6.00
Oivi Uibo
6.00
K. Põder ; Tartu Riiklik Ülikool, teaduskonnakirurgia kateeder
3.20
toimetaja A. Rammul ; E. V. Tervishoiuvalitsuse ja Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi väljaanne = Description sanitaire de l'arrondissement de Valga
65.00
haiguste propedeutika kateeder ; [koostanud] E. LaaneTartu Riikliku Ülikooli, sise
3.50
Robert Looga ; Tartu Ülikool
4.00
Jaan Riiv ; Tartu Riiklik Ülikool, sisehaiguste propedeutika kateeder
8.00