Vladimir Fainberg, Irina Veerma ; Tartu Riikliku Ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia kateeder
Цена 6.00
Kadri Gross, V. Kask, H. Jalviste
Цена 6.00
Selma Teesalu
Цена 5.00
Oivi Uibo
Цена 6.00
K. Põder ; Tartu Riiklik Ülikool, teaduskonnakirurgia kateeder
Цена 3.20
toimetaja A. Rammul ; E. V. Tervishoiuvalitsuse ja Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudi väljaanne = Description sanitaire de l'arrondissement de Valga
Цена 65.00
haiguste propedeutika kateeder ; [koostanud] E. LaaneTartu Riikliku Ülikooli, sise
Цена 3.50
Robert Looga ; Tartu Ülikool
Цена 4.00
Jaan Riiv ; Tartu Riiklik Ülikool, sisehaiguste propedeutika kateeder
Цена 8.00