V. Masing ; Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut
8.00
Orison Swett Marden
12.00
Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut ; [koostanud R. Kalling]
10.00
A. Süvalepp
35.00
Michel Lebel
15.00
Ivar Leimus
12.00
Helve Unger
8.00