Heljo Mänd
15.00
Luuletanud ja wälja annud A. Reinwald
25.00
Heiki Vilep
7.00
Ira Lember
7.00
Eno Raud
3.50
Pavel Darie
3.55
Vassil Vitka
9.55
3.00