Gilles Deleuze
10.00
René Descartes
10.00
Gaston Bachelard
25.00
Niklas Luhmann
18.00
Mihkel Tiks
10.00
Aleksandr Ginetsinski, A. Lebedinski
10.00
A. Ruskol, A. Pavlov, N. Kazantsev... jt
20.00
Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Loodusuurijate Selts, Teoreetilise Bioloogia Selts, Tartu Ülikool, teoreetilise bioloogia ring ; [toimetuskolleegium: J. Püttsepp (vastutav toimetaja)... jt.]
6.45
Selma Teesalu, Enno Hansson
5.00