Roman Hollmann
Цена 8.00
Sergei Mihhailovitš Barussenko
Цена 9.00
Grogori Nepotšatõhh
Цена 5.00
Eesti NSV Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituut
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver, Valentin Tapper
Цена 6.00
Vladimir Starostin
Цена 6.00
Harri Veide
Цена 7.00