Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee
Price 8.00