NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Üleliiduline Kehakultuuri- ja Spordikomitee
Price 8.00
Rein Pajur
Price 29.55
Vello Kade, Ville Sonn
Price 30.00
Rein Pajur
Price 35.00