Sofja Ivanovna Vasjutšenko
Price 6.00
Lia Paaver, Jüri Vene
Price 5.00
Mihkel Zilmer, Ello Karelson, Tiiu Vihalemm
Price 35.00
Paavo Kõrge ; Tartu Riiklik Ülikool, spordifüsioloogia kateeder
Price 10.00
Hergi Karik, Kalle Truus
Price 35.00
Mihkel Zilmer, Ello Karelson, Tiiu Vihalemm
Price 40.00
R. Pullerits
Price 9.00