Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Loodusuurijate Selts, Teoreetilise Bioloogia Selts, Tartu Ülikool, teoreetilise bioloogia ring ; [toimetuskolleegium: J. Püttsepp (vastutav toimetaja)... jt.]
Price 6.45
V. Kravtshenko
Price 30.00
Nikolai Zenkovich
Price 15.00
kokku seadnud August Nigol
Price 20.00
Oleg Samorodni
Price 15.00
Irène Némirovsky
Price 13.00
Donald Sassoon
Price 30.00