V. Antonov, B. Antropov, M. Bragin, I. Ehrenburg, V. Grossmann, K. Simonov, J. Stalin, N. Tihhonov.
Price 45.00
A. Krivitski, P. Krainov
Price 25.00
M. Laosson, E. Päll, J. Saat
Price 25.00
Price 25.00
Leonid Vassiljevitš
Price 9.55
Eesti NSV Ühing "Teadus", ELKNÜ Tartu Linnakomitee Metoodikanõukogu
Price 5.00
Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal
Price 15.00