25.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
5.00
Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse ministeerium
9.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
5.00
A. Laretei, J. Reimand ; koostaja Jaan Reimand ; Tartu Riiklik Ülikool, matemaatika õpetamise metoodika kateeder
5.00
J. Lang, A. Mitt
8.00