Aleksandr Barsukov
Price 8.00
Sergei Jossifovitš Novosjolov
Price 12.00
Mihkel Zilmer, Ello Karelson, Tiiu Vihalemm
Price 35.00
Price 3.50
Price 25.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
Price 5.00
Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse ministeerium
Price 9.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
Price 5.00