P. F. Strawson
Price 12.00
Vello Kornel
Price 6.00
Wendy Clemson, David Clemson ja Jonathan Noble
Price 8.00
Andrei Petrovitš Kisseljov
Price 7.00
Retk füüsikasse : [ülevaade füüsika ajaloost]
Price 10.00
Nikolai A. Šapošnikov, Nikolai K. Valtsov
Price 6.00
Paavo Kõrge ; Tartu Riiklik Ülikool, spordifüsioloogia kateeder
Price 10.00
Madis Reemann
Price 4.44