Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse ministeerium
Price 12.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
Price 5.00
A. Laretei, J. Reimand ; koostaja Jaan Reimand ; Tartu Riiklik Ülikool, matemaatika õpetamise metoodika kateeder
Price 5.00
J. Lang, A. Mitt
Price 8.00
Konstantin Muhhin
Price 5.00
Tiit Kändler
Price 10.00
Karl Ariva, Elmar Etverk, Aksel Telgmaa
Price 6.00