Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Loodusuurijate Selts, Teoreetilise Bioloogia Selts, Tartu Ülikool, teoreetilise bioloogia ring ; [toimetuskolleegium: J. Püttsepp (vastutav toimetaja)... jt.]
6.45
Helmut Joonuks
3.00
Lang, Paris, Peet, Reial
6.00
A. Õige, T. Randla, V. Kasemets, F. Jüssi ; Eesti NSV Haridusministeerium
5.00
V. Masing ; Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut
8.00
Eduard Strasburger, Fritz Noll, Heinrich Schenck, A. F. Wilhelm Schimper ; XVI väljaande ümber töötanud Hans Fitting, Heinrich Schenck, Ludwig Jost, George Karsten
35.00
K. Kalamees ; Tartu Riiklik Ülikool
15.00
J. Gautier
12.00
Olav Eklund, Alvar Soesoo
8.00