Jüri Linnus ; Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum
15.00
Olev Teder
20.00
Viktor Vassiljev
8.00
Olaf Klaassen ; Tartu Ülikool, üldajaloo kateeder.
15.00
Edda Pakk
9.00