V. Masing ; Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut
8.00
Christoph Lindenberg
9.55
Orison Swett Marden
12.00
Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut ; [koostanud R. Kalling]
10.00
A. Süvalepp
35.00