V. Masing ; Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut
Price 8.00
Viivi Kuus
Price 10.00
Christoph Lindenberg
Price 9.55
Orison Swett Marden
Price 12.00
Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut ; [koostanud R. Kalling]
Price 10.00
Ivar Leimus
Price 12.00
Helve Unger
Price 8.00