Robert Greene
30.00
Jaan Tõnissoni Instituut, Tartu Ülikool, lähiajaloo kateeder
10.00
Eduard Laaman
10.00
Franjo Terhart
10.00
Niklas Luhmann
18.00